Nezavisne novine: Jedan od najvažnijih programa Evropske unije za koji mogu participirati firme, istraživačke institucije, fakulteti, opštine i sve što je vezano za oblast istraživanja i inovacija je „Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj“, gdje za BiH stoji na raspolaganju 54 milijarde evra za sedam godina.

Ovo je juče izjavila Mojca Dušica Zajc, voditelj iz PR&CO, savjetničke firme za izradu EU projekta, prilikom predstavljanja Škole praktične pripreme projekata za nepovratna sredstva EU, koja će biti održana naredne godine u Banjaluci.

„Škola praktične pripreme projekta za nepovratna sredstva EU trajaće od 4. februara do sredine maja 2009. godine, i u potpunosti će obučiti učesnike kako pripremiti projekat i kako aplicirati za nepovratna sredstva iz EU“, kazala je Zajcova.

Ona je kazala da je pored navedenog fonda, BiH na raspolaganju još i Fond za stipendije, zatim Fond za Univerzitetske programe, Tempus program i program „Mladi u akciji“.

„To je samo pet programa od ukupno 30 za koje BiH može aplicirati ako bi uplatila članarinu koja može iznositi od nekoliko hiljada do nekoliko stotina hiljada eura za svaki program“, kazala je  Zajcova.

Ona je istakla da je prilikom pripreme projekta veoma važno objasniti koji interes od njega ima Evropska unija da bi ga finansirala kao i kakav interes od projekta ima podnosilac projekta.

Josipa Terzić, koordinator Škole praktične pripreme projekta za nepovratna sredstva EU, je kazala da će učesnici u toku ove škole imati priliku da saznaju sve o fondovima Evropske unije kao i na koji način da urade projekte.