Dnevni avaz: Manje od mjesec od početka primjene Zakona o porezu na dohodak, kojim se potpuno ukida postojeći sistem oporezivanja plaća te kantonalni propisi o oporezivanju prihoda građana, konačno je tačno definiran spisak dokumenata neophodnih za dobivanje porezne kartice.

Vanbračne zajednice

Kod vanbračnih zajednica partner koji ostvaruje dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti može ostvariti pravo na lični odbitak po osnovu izdržavanja partnera koji nema vlastitih prihoda ili ima prihode manje od 300 KM mjesečno, ako dostavi dokaz da s tim partnerom živi u vanbračnoj zajednici najmanje tri godine.

Poreznu karticu morat će izvaditi svi građani koji imaju stalni posao te osobe koje se bave takozvanom samostalnom djelatnošću.

Rezident FBiH

Prema dokumentu koji je Poreznoj upravi FBiH uputio ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda, kompanije koje ne podnesu zahtjev za izdavanje porezne kartice za svoje uposlenike morat će za njih plaćati porez u punom iznosu, bez prava na zagarantirani odbitak od 300 KM mjesečno, sve dok ne dostave traženu dokumentaciju Poreznoj upravi.

Kako bi građanima olakšalo snalaženje u pribavljanju dokumenata, naš list objavljuje ih u cijelosti.

Bez skupih izjava iz Zavoda PIO!

Ako izdržavate nekog od članova porodice koji ima prihod manji od 300 KM mjesečno, neophodno je dostaviti dokaz o življenju u zajedničkom domaćinstvu, odnosno kućnu listu ili dokaz u vidu izjave da nema vlastitih mjesečnih prihoda. Ministarstvo finansija uvažilo je primjedbu na skupe dokumente iz Zavoda PIO te preciziralo da dokaz za penzionere može biti ček od posljednje mjesečne penzije, a za izdržavana lica koja primaju invalidninu ili drugu mjesečnu naknadu. Za invaliditet poreznog obveznika i invaliditet  izdržavanih članova uže porodice potrebno je rješenje nadležnog organa kojim je utvrđeno tjelesno oštećenje i stepen invaliditeta.

Osim porezne kartice, koja se može preuzeti s internet-stranice Porezne uprave FBiH, kao dokaz da je stanovnik FBiH svaki zaposlenik je dužan uz popunjeni i potpisani zahtjev za izdavanje porezne kartice priložiti i ovjereno obavještenje nadležnog kantonalnog MUP-a o uvođenju u evidenciju prebivališta, odnosno takozvanu CIPS-ovu prijavnicu.
Ovaj dokument ranije se nije spominjao kao neophodan za izdavanje porezne kartice, ali posebnim uputstvom nametnut je kao obavezan, pa će stoga i oni koji su mislili da su sakupili sve što se traži, morati otići i u CIPS.
Ako bračni drug ima godišnje prihode manje od 3.600 KM te uposlenik ima pravo na odbitak poreza, neophodno je dostaviti vjenčani list, potvrdu od biroa za zapošljavanje ili potvrdu o visini vlastitih mjesečnih prihoda.

Poreznoj upravi FBiH  naloženo je da uvaži i potpisanu izjavu poreznog obveznika da su navedeni podaci o visini prihoda tačni, ovjerenu kod nadležnog organa.

Izdržavana djeca

 

Razvedeni roditelji

Za poreznog obveznika koji plaća alimentaciju za izdržavanje bivšeg bračnog druga ili djece koja žive s bivšim bračnim drugom ili kod porodice bivšeg bračnog druga, potreban je dokaz o visini alimentacije i dokaz da se alimentacija stvarno plaća.

Za izdržavano dijete ili djecu do 15 godina starosti mora se dostaviti rodni list koji može biti stariji od šest mjeseci, a za starije od 15 godina rodni list i potvrdu o redovnom školovanju.

Za izdržavano punoljetno dijete ili djecu koja su završila školovanje neophodan je dokaz da nisu u radnom odnosu, koju daje biro za zapošljavanje, odnosno izjava da dijete nema vlastitih prihoda većih od 300 KM mjesečno, koju potpisuje porezni obveznik.