Dnevni avaz: U Federaciji BiH trenutno je na snazi više od hiljadu zakona, pravilnika, uredbi i odluka koji su zastarjeli ili nepromjenjivi. Ovaj nered rezultat je promjene političkih sistema koji su donosili svoje zakone, istovremeno “zaboravivši” obrisati stara rješenja.

Dupliranje zakona

Da bi se to zaustavilo, jučer su u Sarajevu Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, i federalni ministar pravde Feliks Vidović sa šefom Savjetodavne grupe Međunarodne finansijske korporacije (IFC) Filipom Kondonom (Condon) potpisali Memorandum o razumijevanju o regulatornoj reformi “Giljotina propisa”. IFC će za ovaj projekt potrošiti 270 hiljada dolara.

– Česta su dupliranja zakona, što nanosi štetu institucijama, kompanijama, investitorima i građanima. Dešava se da građani, vlasnici firmi ili budući investitori ne znaju koji im dokumenti trebaju za neku svrhu niti da li da ga traže od Federacije, kantona ili općine – objašnjava Tirak za “Dnevni avaz”.

“Giljotina propisa”, instrument za brzo pregledanje propisa, ukidanje onih koji više nisu potrebni i izmjenu postojećih radi stvaranja boljeg poslovnog okruženja, trajat će dvije godine. Prvi na udaru bit će upravo zakoni iz oblasti inspekcijskog nadzora, kako bi se povećala finansijska disciplina, te oni koji će omogućiti jednostavniju registraciju firmi.

Navodi da ima i dosta zakona koji ne propisuju nikakvu sankciju ili je ona predviđena samo za pravno ili fizičko lice, što onda mnogi koriste za izbjegavanje kazni.

Nerealni iznosi

S druge strane, objašnjava Tirak, neki zakoni predviđaju da je minimalna novčana kazna za prekršaj veća od 15.000 KM, što je neprimjenjivo. Postojeći Zakon o prekršajima FBiH tu cifru predviđa kao iznos najveće kazne.

-Radi poboljšanja efikasnosti inače odličnog Zakona o prekršajima, predložit ćemo i neke njegove manje izmjene. Naprimjer, potrebno je napraviti gradaciju kazne kod nekih prekršaja, jer u praksi imamo slučajeve da se naplaćuje ista kazna za one koji drže jednog ili deset neprijavljenih radnika, što je nelogično – kaže Tirak.

Kazne u dinarima

U okviru “male giljotine”, koja će se provoditi sljedećih mjesec i po, tretirat će se zakoni i propisi koji su vezani uz Federalni zakon o prekršajima, što najviše otežava rad inspekcija. U toj oblasti ima mnogo zakona s novčanim kaznama u dinarima ili njemačkim markama , pa kad se preračuna, ispada da prekršilac treba platiti od 0.30 do 0.50 KM – ističe Tirak.