Kako privući i zadržati najbolje osobe zaposlene u državnoj službi bila je tema Treće regionalne radionice o reformi državne uprave u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima na Zapadnom Balkanu koja je održana 4. i 5. novembra ove godine u Zagrebu.  

Državna služba može biti atraktivna uz primjenu adekvatnog načina prijema novouposlenih te eliminaciju političkih i porodičnih veza, koje su ponekad odlučujući faktor prilikom prijema novouposlenih, stav je državnih službenika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore,  Makedonije, Kosova i Albanije koji su prisustvovali konferenciji.

Agencija za državnu službu BiH, te Središnji državni ured za upravu Republike Hrvatske nastoje poboljšati rad komisija za prijem novih službenika. Vlada Republike Makedonije identifikovala je problem zadržavanja mladih kadrova te je 2007. godine izdala poseban dokument koji se ciljano bavi ovom tematikom: „Politika privlačenja i zadržavanja mladih i visokoobrazovanih kadrova u državnoj službi“.  Služba za upravljanje kadrovima u Republici Srbiji uvela je kao obavezan okvir sposobnosti koji se primjenjuje kod odabira novouposlenih kadrova. U službi radi sedam psihologa, koji su specijalizirani za različite segmente upravljanja ljudskim potencijalima.

Istraživanja prof.dr.sc. Ivana Koprića, stručnjaka za reformu javne uprave iz Hrvatske pokazala su da prednost rada u javnoj službi za 58 % ispitanih predstavlja sigurnost zaposlenja, za 28 % je redovita plata, a za 8 % profesionalni razvoj.

Organizatori konferencije, kojoj je prisustvovao i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, bili su Zajednica praktičara za upravljanje ljudskim potencijalima na Zapadnom Balkanu, UNDP i Središnji državni ured za upravu Republike Hrvatske.