Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave (UO FRJU) na sjednici održanoj 4. novembra 2008. godine u Mostaru usvojio je izvještaj Komisije za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostava mreže info polica“ sa prijedlogom Odluke o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostava mreže info polica“.

Prisutni članovi Upravnog odbora Fonda RJU jednoglasno su prihvatili izvještaj Komisije i odluku da se ugovor potpiše sa konsultatskom kućom Deloitte savjetodavne usluge doo. Zagreb.  Kako se odluke u UO FRJU donose jednoglasno, za potvdu usvojenog očekuje se i pisano izjašnjenje dva člana UO koja nisu prisustvovala sjednici.  

Cilj projekta „Uspostava mreže info polica“ je unapređenje komuniciranja unutar institucija uprave, unapređenje komunikacije među sektorima za odnose sa javnošću na različitim upravnim nivoima i pojednostavljenje procesa informisanosti građana o aktivnostima vlada u BiH.  Svrha projekta je uspostavljanje prakse redovnog izdavanja, distribucije i međusobne razmjene promotivnog i informativnog štampanog materijala o aktivnostima, uslugama i nadležnostima Vijeća ministara, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH.

Institucijsko komuniciranje ne praktikuje se u svim službama za odnose s javnošću u skladu sa preporukama Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave. Uočeno je kako je razmjena informacija među službama za odnose s javnošću minimalna te da građani nedovoljno poznaju nadležnosti ministarstava i nedovoljno koriste Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH.

Implementacijom ovog projekta državni službenici, bez obzira na kom su nivou uprave angažovani, imaće potpunu i kvalitetnu ponudu informacija na jednom mjestu, kao i građani koji bi štampani materijal koristili prilikom posjeta institucijama uprave.

UO odobrio je projektne prijedloge „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH“ iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti te “Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ iz oblasti Upravljanjе ljudskim potencijalima. Jednoglasno je odobren projektni prijedlog i zadatak iz oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima – ”Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija po standardu ECDL (European Computer Driving Licence)“ iz oblasti Upravljanjе ljudskim potencijalima.

Između ostalog, odobren je i projektni zadatak „Strateško komuniciranje“ iz oblasti Institucionalne komunikacije kao i projektni prijedlog "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I" iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti.