Управни одбор Фонда за реформу јавне управе (УО ФРЈУ) на сједници одржаној 4. новембра 2008. године у Мостару усвојио је извјештај Комисије за набавку консултантских услуга за имплементацију пројекта „Успостављање мреже инфо полица“ са приједлогом Одлуке о додјели уговора за набавку консултантских услуга за имплементацију пројекта „Успостављање мреже инфо полица“.

Присутни чланови Управног одбора Фонда РЈУ једногласно су прихватили извјештај Комисије и одлуку да се уговор потпише са консултатском кућом Делоитте савјетодавне услуге доо. Загреб.  Како се одлуке у УО ФРЈУ доносе једногласно, за потвду усвојеног очекује се и писано изјашњење два члана УО која нису присуствовала сједници.  Циљ пројекта „Успостављање мреже инфо полица“ је унапређење комуницирања унутар институција управе, унапређење комуникације међу секторима за односе са јавношћу на различитим управним нивоима и поједностављење процеса информисаности грађана о активностима влада у БиХ.  Сврха пројекта је успостављање праксе редовног издавања, дистрибуције и међусобне размјене промотивног и информативног штампаног материјала о активностима, услугама и надлежностима Савјета министара, ентитетских влада и Владе Брчко дистрикта БиХ.

Институционално комуницирање не практикује се у свим службама за односе с јавношћу у складу са препорукама Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе. Уочено је како је размјена информација међу службама за односе с јавношћу минимална те да грађани недовољно познају надлежности министарстава и недовољно користе Закон о слободи приступа информацијама БиХ. Имплементацијом овог пројекта државни службеници, без обзира на ком су нивоу управе ангажовани, имаће потпуну и квалитетну понуду информација на једном мјесту, као и грађани који би штампани материјал користили приликом посјета институцијама управе.

УО одобрио је пројектне приједлоге „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ“ из области Израда политика и координациони капацитети те “Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ из области Управљање људским потенцијалима. Једногласно је одобрен пројектни приједлог и задатак из области Управљања људским потенцијалима – ”Обука државних службеника за примјену информационих технологија по стандарду ECDL (European Computer Driving Licence)“ из области Управљање људским потенцијалима. Између осталог, одобрен је и пројектни задатак „Стратешко комуницирање“ из области Институционалне комуникације као и пројектни приједлог "Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе I" из области Израда политика и координациони капацитети.