Dnevni list: Proces uvođenja bezviznog režima ide sporije od  predviđenog zbog brojnih uvjeta koje naša zemlja mora uraditi kako bi došlo do potpunog ukidanja viza, istaknuto je Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti BiH.
Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju naša zemlja dobila je jasnu mapu puta k bezviznom režimu u kojoj su definirane mjere koje BiH mora uraditi.

„Evropskoj uniji dostavljen je prvi izvještaj o napretku naše zemlje kada je u pitanju bezvizni režim, a na osnovi tog izvještaja vršit će se osnovne procjene i naputci za daljnji rad“, rekao je Krešić.
Krešić navodi kako su osnovni zahtjevi EU-a prema našoj zemlji poboljšati položaj ljudskih sloboda i prava, efikasnije se boriti protiv organiziranog kriminala, uvođenje biometrijskih putovnica te smanjiti visoku stopu korupcije.

„Sve ove stvari su loše i moraju se ispraviti ako želimo doći do bezviznog režima. U ovaj proces moramo se svi aktivno uključiti kako bi se što efikasnije borili protiv ovih negativnosti našeg društva“, kazao je Krešić. Dodaje kako postoji dobra volja i ispravan pristup, ali za sve će biti potrebno vremena.

Zbog svega nabrojanog Krešić se  nije želio upuštati u bilo kakve prognoze kada bi se u BiH mogao uvesti bezvizni režim.
Iako su već prije postojale određene najave kako bi se bezvizni režim mogao uvesti do 2011. godine, Krešić navodi kako je pred našom zemljom još uvijek dug i težak put, i da bi se svi političari u BiH trebali, unatoč svim razlikama, udružiti i raditi u interesu BiH kako bi došli do konačnog cilja.