Nezavisne novine: Vijeće ministara BiH zadužilo je juče Ministarstvo finansija da svim porodiljama iz FBiH koje rade u institucijama BiH omogući pravo na naknade, saopćeno je nakon jučerašnje sjednice.

Istovremeno je najavljena tužba protiv nižih nivoa vlasti koji ne osiguraju zdravstvenu i socijalnu zaštitu osobama na porodiljskom odsustvu.

Vijeće ministara ovu odluku je donijelo nakon što je početkom oktobra obustavljena isplata naknada porodiljama iz FBiH.

"Vijeće ministara zadužilo je budžetske korisnike i Ministarstvo finansija BiH da svim uposlenim koji koriste porodiljsko odsustvo omoguće korištenje zdravstvene i socijalne zaštite, najmanje u obimu propisanom zakonima koji se primjenjuju na nižim nivoima vlasti, uz obavezu poduzimanja tužbi prema organima nižih nivoa vlasti koji ne provode zakonske obaveze", saopćeno je nakon sjednice.

Vijeće ministara preporučilo je svim ostalim nivoima vlasti da poboljšaju stepen zdravstvene i socijalne zaštite porodilja, te usklade zakone iz ove oblasti.

Na jučerašnjoj sjednici ministar pravde Bariša Čolak ovlašten je da formira radnu grupu koja će u roku od dva mjeseca pripremiti zakon o denacionalizaciji.

Vijeće ministara je prihvatilo i izmjene Zakona o RTV sistemu, kojim se obaveze plaćanja RTV pretplate oslobađaju domaćinstva čiji je jedan član osoba s trajno izgubljenim vidom.

"Državna komisija za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u prvih šest mjeseci ove godine uradila je reviziju 1.355 odluka o dodjeli državljanstava. U postupku revizije za 20 predmeta Komisija je donijela odluke o oduzimanju državljanstva, a u ostalim predmetima utvrdila da ne postoje razlozi za to", navedeno je u saopćenju Vijeća ministara, koje je jučer prihvatilo informaciju o radu ove komisije za prvih šest mjeseci 2008. godine.

Vijeće ministara donijelo je juče odluku o kupovini zgrade za smještaj Ambasade BiH u Briselu. Zgradu od oko 1.800 kvadratnih metara platit će četiri miliona eura. Sredstva za kupovinu zgrade u kojoj bi trebalo da budu smještene Ambasada BiH u Belgiji i Misija BiH pri EU odobrena su početkom ove godine. U Vijeću ministara je nekoliko mjeseci trajalo sporenje o sastavu komisije koja će odabrati najbolju zgradu za smještaj DKP-a u Briselu.