Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javnih finansija, biće održan u petak 24.10.2008. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ante Starčevića bb, Mostar.