Nezavisne novine: BUDVA – Regionalna konferencija o unapređenju reformi u oblasti ekonomskog zakonodavstva, koja je održana u Budvi, pokazala je da zemlje zapadnog Balkana daju veliki značaj unapređenju procesa reformi u oblasti ekonomskog zakonodavstva.

To je preduslov za privredni razvoj, socijalni prosperitet i stvaranje nove klime za investiciona ulaganja.

Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine RS, rekao je da parlamenti u jugoistočnoj Evropi još nisu u onoj mjeri u centru pažnje kako su to u nekim razvijenim demokratijama.

On je rekao da se naglašava potreba razvijanja kapaciteta parlamenta, u smislu obučavanja poslanika i osoblja.