Независне новине: БУДВА – Регионална конференција о унапређењу реформи у области економског законодавства, која је одржана у Будви, показала је да земље западног Балкана дају велики значај унапређењу процеса реформи у области економског законодавства.

То је предуслов за привредни развој, социјални просперитет и стварање нове климе за инвестициона улагања.Игор Радојичић, предсједник Народне скупштине РС, рекао је да парламенти у југоисточној Европи још нису у оној мјери у центру пажње како су то у неким развијеним демократијама.

Он је рекао да се наглашава потреба развијања капацитета парламента, у смислу обучавања посланика и особља.