Vlada SAD, posredstvom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), obezbjedila je do sada više od milijardu dolara za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH, rekao je direktor USAID-ovog Odjeljenja za ekonomsko restrukturisanje Greg Vitala, prenosi portal biznis.ba.

Prema njegovim riječima, USAID-ov projekat "Partnerstvo za unapređenje ekonomskih reformi /PARE/ u BiH pruža tehničku pomoć na bazi potreba, s ciljem da unaprijedi reforme u oblasti ekonomije sa posebnim fokusom na sektor finansijskih usluga i javnih finansija.

"Projekat PARE zagovara aktivno partnerstvo sa predstavnicima javnog i privatnog sektora na državnom i entitetskim nivoima da bi se ojačali regulatorni sistemi u sektoru finansijskih usluga, unaprijedila finansijska administracija javnih resursa i stvorilo okruženje za investiranje privatnog sektora", istakao je Vitala.

On je dodao da će provođenje ovog projekta trajati od dvije do četiri godine s ciljem ostvarivanja ekonomskih reformi koje će pomoći BiH na njenom putu pridruživanja EU.