Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 03. 07. 2008. godine;

2. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima ;

3. Informisanje o projektima IT reformske oblasti;

4. Planiranje daljnjih aktivnosti;

biće održan u petak 26.09.2008. godine, sa početkom u 11 sati, u prostorijama Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Bulevar mira 1, Brčko.

Radni materijali za ovaj sastanak dostupni su u sekciji za registrovane korisnike – Materijali nadzornih timova.