Nezavisne novine: BANJALUKA – Poslanici u Narodnoj skupštini RS usvojili su juče Nacrt zakona o zemljišnim knjigama kojim se reguliše da se etažni vlasnici mogu uknjižiti u zemljišne  knjige i da po tom osnovu mogu steći sva prava kao nosioci prava vlasništva.

Na jučerašnjem zasjedanju usvojen je Nacrt zakona o izmjenama zakona o dječjoj zaštiti, kojim je sadržaj predškolskog obrazovanja i vaspitanja cjelovito i sistematično regulisan.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o porezu na dohodak, čime će biti omogućen prelazak na model bruto plate u RS pri obračunu doprinosa i poreza na dohodak.

Narodna skupština RS usvojila je Nacrt zakona o elektronskom dokumentu RS, kojim se želi stvoriti povjerenje najšire javnosti u upotrebu i razmjenu elektronskih dokumenta kroz otvorene telekomunikacione mehanizme.

Skupština RS usvojila je i Nacrt zakona o zaštiti  i dobrobiti životinja.