Dnevni avaz: Usvajanje zakona o sukobu interesa na nivou FBiH samo je jedan od hitnih zadataka koje je visoki predstavnik Miroslav Lajčak izdiktirao tokom prekjučerašnjeg sastanka s federalnim premijerom Nedžadom Brankovićem.

Bez obzira na to što Lajčak nije naveo bilo kakav konkretan slučaj nekog dužnosnika u Vladi FBiH ili vladama kantona koji obilato zloupotrebljava postojeću nedefiniranu situaciju, da se naslutiti da ima slučajeva zloupotrebe pozicije i prilikom zapošljavanja rodbine, ali i za dobivanje indirektne finansijske koristi dužnosnika.

Žestoka rasprava

Mada je na snazi još od 2002. godine, državni Zakon o sukobu interesa ni danas se ne primjenjuje u FBiH, jer ovaj entitet nikada, a imao je rok od 60 dana, nije usvojio vlastita zakonska rješenja ili, pak, jednostavno preuzeo propis BiH. Zbog toga se uopće ne mogu sankcionirati situacije u kojima bliski srodnici poslanika, ministara ili direktora federalnih institucija upošljavaju rodbinu.

Isto tako ne sankcioniraju se primanje poklona vrednijih od 100 KM, finansijski interesi rodbine posredstvom firmi koje posluju sa Vladom FBiH ili vladama kantona, korištenje povlaštenih informacija te još niz preciznio definiranih stavki koje kontrolira Izborna komisija BiH.

I dok se vodila žestoka rasprava o tome smije li punac zamjenika ministra civilnih poslova BiH Senada Šepića dobivati naknadu u lokalnom komunalnom preduzeću, stotine ministara, savjetnika i direktora na nivou FBiH nikome ne polažu račune za takve situacije.

Finansijska korist

U FBiH je jedino od februara 2003. godine ministrima decidno zabranjeno članstvo u upravnim i nadzornim odborima Zakonom o Vladinim i ministarskim imenovanjima, ali je zbog nepostojanja zakona o sukobu interesa legalno omogućena zloupotreba pozicija za stjecanje poslova ili finansijske koristi, koja je spriječena u institucijama BiH.

Prema dostupnim informacijama, nakon Lajčakovog otvorenog zahtjeva, Vlada FBiH pokrenut će postupak preuzimanja državnog propisa kako bi kontrolu i dalje vodila Izborna komisija BiH. Osim novčanih, kršenje Zakona o sukobu interesa predviđa i zabrane obavljanja poslova u državnoj upravi u trajanju do četiri godine.