Iako u FBiH nema dovoljno novca, budžetski korisnici zahtijevaju povećanje troškova, izjavio je Vjekoslav Bevanda, ministar finansija u Vladi FBiH.

"U četvrtak smo od dijela godišnje dividende "BH Telecoma" isplatili invalidnine za jedan mjesec, a u sistem je uneseno oko 109 miliona KM obaveza za plaćanje", kazao je Bevanda u intervjuu za "Nezavisne". Upozorio je da niko u FBIH ne smije podleći pritiscima da se novac od prodaje telekoma u FBiH usmjeri u tekuću potrošnju.

NN: Kako prevazići ovo aktuelno stanje u FBiH?

BEVANDA: Kratkoročno, poštivanjem zakona o izvršenju proračuna i plaćanjem prioriteta, a dugoročno se mora zaustaviti donošenje bilo kakvih odluka koje nemaju finansijsku podlogu. Dobio sam podršku na sastanku u "Konaku" i ispostavilo se da ljudi nisu bili svjesni situacije, a govorio sam samo brojevima. Pa sada samo šest ministarstava, od kojih su tri ova da ih tako nazovem socijalna, za narednu godinu projektuje svoje troškove od 2,1 milijardu KM, a možemo računati sa 1,6 milijardi. To je u startu deficit od 400 miliona, a imamo 62 proračunska korisnika. Ne smijemo dozvoliti nove troškove i zakone bez pokrića.

NN: Kako spriječiti stvaranje novih flnansijskih obaveza?

BEVANDA: Na sjednici Vlade smo usvojili privremenu odluku o zabrani stvaranja novih obaveza. Ne možemo dozvoliti da stvaramo obaveze koje ne možemo platiti, pa da poslije plaćamo i kamate. Istina, imamo obavezu da isplatimo i regres i druga davanja, ali postoji i zakonska mogućnost da isplatimo 80 posto…

NN: Ali kako je FBiH uopšte došla u ovakvu situaciju, ako prihodi s jedinstvenog računa stižu redovno u povećanim iznosima?

BEVANDA: Ne dolaze, i to i jeste problem. Ovaj proračun koji sada imamo je prenapuhan, jer smo uplanirali rast prihoda od 10,8, a za prvih šest mjeseci taj porast je bio 7,1 posto. Problem su i informacije koje se ne čitaju do kraja, jer iz Uprave kažu da prihod raste za 15 posto, ali niko dalje ne čita da raste i povrat PDV-a, što znači da dio koji se dijeli Brčkom i entitetima ne raste za tih 15 posto.

NN: Na sastanku u "Konaku" se govorilo o smanjenju socijalnih davanja i Vlada FBiH je odlučila da smanji davanja za neratne invalide?

BEVANDA: Nije to smanjenje nego uvođenje reda. Uveden je socijalni cenzus koji svuda postoji, ima ga i Švedska.

NN: Vjerujete li da je ovakve zakone moguće donijeti u predizborno vrijeme, da će zastupnici u parlamentu dići ruku za takav zakon?

BEVANDA: Vidjećemo, ali nema alternative. Moramo izabrati hoćemo li izbore ili održivost države.

NN: Pripremate restrukturiranje budžeta i tražili ste od budžetskih korisnika moguće uštede. Šta ste dobili?

BEVANDA: Zahtjeve za povećanje troškova.

NN: Pojavila se informacija da zbog nedostatka novca neće biti ni planiranih grantova za niže nivoe vlasti?

BEVANDA: Tu se nepotrebno stvara fama. Neću dozvoliti da ne budu prebačeni grantovi nižim nivoma vlasti, jer za mene ništa nije važnije od jedne nove školske klupe ili bolničkog kreveta, a ti grantovi su oko 40 miliona KM i njihovo ukidanje bi bio krivi put. Ako bude redukcije, biće procentualno smanjivano, kao i sve drugo.

NN: U Parlamentu FBiH će ovih dana biti razmatran zakon kojima se povećavaju plate. Ima li para?

BEVANDA: Inicijativa je opravdana, jer su plate u FBiH sada znatno manje nego u RS i na državnom nivou, ali para nema.

NN: Hoće li biti realizovan dokument Politika privatizacije u FBiH i prodati telekomii "Aluminij"?

BEVANDA: Bila bi katastrofa da se to ne desi.

NN: Da li je situacija u FBiH takva da se može kontrolisati trošenje novca od eventualne prodaje telekoma?

BEVANDA: Biće katastrofa ukoliko to bilo ko upotrijebi za tekuću potrošnju. Ovo je zadnja šansa da se stvore preduvjeti da ovo bude prostor gdje se može pristojno živjeti.

NN: Ko će biti odgovoran da novac bude potrošen kako treba?

BEVANDA: Svi koji budu učestvovali u prodaji. Država mora uprihodovati kroz ovu prodaju i ne mogu da vjerujem da nekom može pasti na pamet da uništi ovo što hoćemo da provedemo.

NN: Iz RS upozoravaju da teška situacija u FBiH usporava BiH?

BEVANDA: Ne bih da se upoređujemo s RS, ali mi smo prošle godine dostigli da nam je 48 posto prihoda otišlo u javnu potrošnju, a u RS je to 36 posto, što znači da su oni ovladali javnom potrošnjom. Sada i to hoće da smanje na 30 posto, ali njima je mnogo lakše upravljati gabaritima jer je njihovo uređenje manje složeno od FBiH.

NN: Da li su modeli iz RS primjenjivi u FBiH?

BEVANDA: To je politička priča, ali RS je završila neke privatizacije i došla do novca. To je činjenica, ali je važno i kako će taj novac biti upotrijebljen i da se na početku zna za šta su te pare. U FBiH se već pojavljuju pritisci da, ako se proda, novac ide u tekuću potrošnju?

NN: Odakle dolaze ti pritisci?

BEVANDA: Pa vi pratite medije, ali se ne smije odoliti pritiscima. Čuju se zahtjevi da se dionice "BH Telecoma" dodijele fondovima ili podijele radnicima koji sa srednjom stračnom spremom imaju platu od 1.500 KM, jer su oni to kao stvarali, ali to su stvarali i drugi.

Isključeni iz procesa

NN: Podržavate li koncept gradnje novih energetskih objekata, koji nudi Ministarstvo energetike?

BEVANDA: Mnogo nas je koji smo bili isključeni iz tih procesa, ali će biti još rasprava. Treba vremena da se prouči materijal od 400 strana, koji dobijem u Vladi i koji izlazi iz mojih ingerencija. Ne mogu neke stvari ići na brzinu i preko koljena, prvenstveno energetski sektor, u kojem se sada određujemo za narednih 50 godina. Podržavam da treba graditi i da FBiH mora biti vlasnik objekata. Samo je upitno jesu li procedure provedene po zakonu. I ne zavaravajmo se oko trenutnih vlasnika, pa da neko kaže Njemačka je naš prijatelj i njoj to treba dati. Koja Njemačka? U svemu mi nije jasan pritisak da odmah radimo, a odlažemo obilje stvari koje možemo riješiti odmah.

NN: Ali svi govore o spornoj proceduri, a Haris Silajdžić kaže da je sve u skladu sa zakonom?

BEVANDA: Zato odluka nije ni donesena.