FENA: Zajednička komisija za evropske integracije je na današnjoj sjednici razmatrala Informaciju o napretku reforme javne uprave u BiH koju su prezentirali predstavnici Ureda državnog koordinatora za reformu javne uprave.

Predsjedavajući zajedničke komisije Halid Genjac je kazao za Fenu da su prezentirali izvještaj koji govori o stepenu izvršenosti po pojedinim oblastima. Prema njegovim riječima, Komisija je odlučila da kontinuirano, svakih šest mjeseci, prati provođenje strategije reforme javne uprave.

"Napravili su dosta kvalitetnu informaciju i dobro pripremili prezentaciju", kazao je Genjac. Dodao je da ne ide brzo reforma po sektorima onako kako bi bilo možda dobro.

"Ali, postoje kooridnatori na nivou entiteta, na nivou Brčko distikta, na nivou BiH, postoji redovno izvještavanje o tome šta je urađeno po pojedinim oblastima. Izvještaji se baziraju na konkretnim činjenicama kao što je broj usvojenih zakona, odluka, mjera itd. Redovno se prikupljaju informacije. Osim možda zapažanja da bi to moglo biti brže i da je ta sporost uslovljenja složenošću naše ustavnopravne strukture, ostalo se uglavnom može smatrati da ipak napreduje", kazao je Genjac.  

Zajednička komisija je podržala Rezoluciju o osudi komunističkih režima koju je predložio poslanik Momčilo Novaković. "Većinom glasova je rezulucija, u istovjetnom tekstu u kome je usvojena i na Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, podržana u zajedničkoj komisiji za evropske integracije i proslijeđena Predstavničkom domu na razmatranje", kazao je Genjac.