ФЕНА: Заједничка комисија за европске интеграције је на данашњој сједници разматрала Информацију о напретку реформе јавне управе у БиХ коју су презентирали представници Уреда државног координатора за реформу јавне управе.

Предсједавајући заједничке комисије Халид Гењац је казао за Фену да су презентирали извјештај који говори о степену извршености по појединим областима. Према његовим ријечима, Комисија је одлучила да континуирано, сваких шест мјесеци, прати провођење стратегије реформе јавне управе. 

"Направили су доста квалитетну информацију и добро припремили презентацију", казао је Гењац. Додао је да не иде брзо реформа по секторима онако како би било можда добро.

"Али, постоје коориднатори на нивоу ентитета, на нивоу Брчко дистикта, на нивоу БиХ, постоји редовно извјештавање о томе шта је урађено по појединим областима. Извјештаји се базирају на конкретним чињеницама као што је број усвојених закона, одлука, мјера итд. Редовно се прикупљају информације. Осим можда запажања да би то могло бити брже и да је та спорост условљења сложеношћу наше уставноправне структуре, остало се углавном може сматрати да ипак напредује", казао је Гењац.

Заједничка комисија је подржала Резолуцију о осуди комунистичких режима коју је предложио посланик Момчило Новаковић.

"Већином гласова је резулуција, у истовјетном тексту у коме је усвојена и на Парламентарној скупштини Вијећа Европе, подржана у заједничкој комисији за европске интеграције и прослијеђена Представничком дому на разматрање", казао је Гењац.