Dnevni avaz: Ova godina za Federaciju BiH je finansijski veoma teška, jer je počela primjena svih onih zakona koji su doneseni prije dolaska ove Vlade, ali se nadam da ćemo smoći snage i godinu dovesti do kraja, izjavio je za "Dnevni avaz" Nedžad Branković, federalni premijer.

Prema njegovim riječima, revizija korisnika boračko-invalidske zaštite je neophodna kako bi se osigurao novac za prave pripadnike boračke populacije.

Ja nisam alternativni borački ministar, ali Zahid Crnkić, ministar za pitanja boraca, ima podršku Vlade FBiH u vezi s revizijom korisnika. To je neophodno radi transparentnosti utroška budžetskih sredstava i otkrivanja onih koji ne pripadaju boračkom sektoru – kaže Branković.