Nezavisne novine: SARAJEVO – Prilikom zapošljavanja državnih službenika kandidati često dobiju odbijenice uz argument da su dostavili nepotpunu dokumentaciju, zbog čega ih sve više sumnja u namještene konkurse.

Jakob Finci, direktor Agencije za državnu službu BiH, međutim kaže da kandidati ne čitaju pažljivo tekst konkursa, te da se u 95 odsto slučajeva dešava da nisu priložene ovjerene kopije dokumenata, te da se tako desi da je dokumentacija nepotpuna.

"Na svakom konkursu piše koju dokumentaciju treba priložiti. Kada otvorite bilo koji konkurs na našem veb sajtu vidite da se navodi ovjerena kopija ličnih karti, ili drugih dokumenata. Kandidati dostave kopije koje nisu ovjerene, ali to nije validan dokument i komisija takve prijave ne može uzeti u razmatranje", kaže Finci.

Nekoliko kandidata, koji su željeli da ostanu anonimni, prijavljivali su se na konkurse u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Agenciju za zaštitu bilja BiH. Kažu da je nemoguće dokazati da je dokumentacija nepotpuna jer imaju samo potvrdu da je prijava dostavljena putem pošte.

Finci ističe da svako ko ima primjedbu može da se žali Agenciji, te da će dobiti svu dokumentaciju koju su i predali.

"Umjesto da se anonimno žale medijima, mogu zatražiti svoju dokumentaciju koju su predali na konkurs. Ko god se žalio imao je priliku da vidi šta je nedostajalo i šta su propustili da prilože", ističe Finci.

Podsjeća da su u komisijama po dva člana iz institucije koja prima zaposlenika, te tri člana iz Agencije za državnu službu BiH.