Promocija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i radna konferencija pod nazivom ''Uloga državne uprave u implementaciji Sporazuma'', održana je u srijedu 18. juna, u organizaciji Direkcije za evropske integracije BiH uz podršku Projekta tehničke pomoći institucijama BiH.

Konferenciju su otvorili predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i direktor Direkcije za evropske integracije BiH Osman Topčagić. U svojim govorima istakli su ogroman značaj koji potpisivanje SSP-a ima za Bosnu i Hercegovinu, te značajan posao koji predstoji.

Reforma javne uprave je jako bitan segment evropskih integracija. Tim povodom, državni koordinator za reformu javne uprave, Nevenka Savić, održala je prezentaciju o reformi javne uprave u kontekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Ovom skupu, na kome je učesnicima podijeljen Sporazum sa EU na jezicima konstitutivnih naroda u BiH, prisustvovali su članovi Vijeća ministara BiH, državni službenici BiH i entiteta, koordinatori za evropske integracije, članovi radnih grupa za harmonizaciju pravnog sistema, viši državni službenici za upravljanje programima pomoći i članovi nadzornih timova za reformu javne uprave.

Ovdje možete preuzeti prezentaciju o reformi javne uprave u kontekstu SSP , održanu na pomenutom događaju. Više o događaju možete pričitati u našoj kategoriji Press clipping , ili na web stranici Direkcije za evropske integracije BiH.