Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javne finansije, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima;

2. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima;

3. Prvi projektni prijedlog iz oblasti javnih finansija – Informacioni sistem upravljanja budžetom;

4. Razno

biće održan u ponedjeljak 16.06.2008. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, Bjelave 85, Sarajevo.