Nezavisne novine: SARAJEVO – Nakon stupanja na snagu bezviznog režima građani BiH će u zemljama EU moći boraviti najduže tri mjeseca, potvrdio je Samir Rizvo, vođa bh. pregovaračkog tima za liberalizaciju viznog režima.

"Ukidanje viza, odnosno potpuna liberalizacija viznog režima nema nikakve veze s boravkom, radom ili školovanjem naših građana u zemljama članicama EU. Kada bude ukinut vizni režim, naši će građani u zemljama EU moći boraviti najduže 90 dana. Poslije toga moraju se vratiti u BiH ili regulisati svoj boravak u nekoj od zemalja, što je potpuno odvojen proces od liberalizacije viznog režima", pojašnjava Rizvo.

Evropska komisija protekle je sedmice vlastima BiH uručila spisak uslova koje moraju ispuniti kako bi građani BiH mogli bez viza putovati u zemlje članice EU. Ključni uslovi za ukidanje viza su uvođenje biometrijskog pasoša, sigurnost ličnih i putnih dokumenata, zaštita granice, provedba Zakona o kretanju i boravku stranaca u BiH, kontrola migracija, te borba protiv svih vidova organiziranog kriminala. EK je posebnu pažnju posvetila provedbi Sporazuma o međusobnom izručivanju osoba koje nezakonito borave u EU, odnosno BiH. Upravo je stroga provedba ovog sporazuma osiguranje da nakon ukidanja viza građani BiH neće ilegalno migrirati u zemlje EU.

"Liberalizacijom viznog režima našim će građanima biti omogućeno da putuju u zemlje EU samo uz posjedovanje putne isprave. Kada će se to desiti – još ne možemo precizirati, jer smo tek dobili smjernice EU i predstoji nam utvrđivanje plana za provedbu traženih uslova. Ali ukidanje viza osigurat će niz privilegija našim građanima radi lakšeg i bržeg sklapanja poslova, putovanja, obrazovanja… Međutim, to ne znači da će tada naši građani moći samo otputovati u EU i tamo ostati. Boravak duži od tri mjeseca moraju regulirati, kao što je to i sada", ističe Rizvo.

Nejasnoće u vezi s uvođenjem biometrijskog pasoša

Samir Rizvo kaže da je još nepoznanica da li će samo osobe koje budu posjedovale biometrijski pasoš moći koristiti privilegije bezviznog režima ili će svi građani, bez obzira koji pasoš imaju, moći putovati bez viza.

"Uvođenje biometrijskog pasoša je jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima. S predstavnicima EK tek treba da razjasnimo da li će samo građani koji budu imali ovaj pasoš moći putovati bez viza ili se to odnosi i na obične putne isprave", zaključio je Rizvo.