Независне новине: САРАЈЕВО – Након ступања на снагу безвизног режима грађани БиХ ће у земљама ЕУ моћи боравити најдуже три мјесеца, потврдио је Самир Ризво, вођа бх. преговарачког тима за либерализацију визног режима.

"Укидање виза, односно потпуна либерализација визног режима нема никакве везе с боравком, радом или школовањем наших грађана у земљама чланицама ЕУ. Када буде укинут визни режим, наши ће грађани у земљама ЕУ моћи боравити најдуже 90 дана. Послије тога морају се вратити у БиХ или регулисати свој боравак у некој од земаља, што је потпуно одвојен процес од либерализације визног режима", појашњава Ризво.

Европска комисија протекле је седмице властима БиХ уручила списак услова које морају испунити како би грађани БиХ могли без виза путовати у земље чланице ЕУ. Кључни услови за укидање виза су увођење биометријског пасоша, сигурност личних и путних докумената, заштита границе, проведба Закона о кретању и боравку странаца у БиХ, контрола миграција, те борба против свих видова организираног криминала. ЕК је посебну пажњу посветила проведби Споразума о међусобном изручивању особа које незаконито бораве у ЕУ, односно БиХ. Управо је строга проведба овог споразума осигурање да након укидања виза грађани БиХ неће илегално мигрирати у земље ЕУ.

"Либерализацијом визног режима нашим ће грађанима бити омогућено да путују у земље ЕУ само уз посједовање путне исправе. Када ће се то десити – још не можемо прецизирати, јер смо тек добили смјернице ЕУ и предстоји нам утврђивање плана за проведбу тражених услова. Али укидање виза осигурат ће низ привилегија нашим грађанима ради лакшег и бржег склапања послова, путовања, образовања… Међутим, то не значи да ће тада наши грађани моћи само отпутовати у ЕУ и тамо остати. Боравак дужи од три мјесеца морају регулирати, као што је то и сада", истиче Ризво.

Нејасноће у вези с увођењем биометријског пасоша

Самир Ризво каже да је још непознаница да ли ће само особе које буду посједовале биометријски пасош моћи користити привилегије безвизног режима или ће сви грађани, без обзира који пасош имају, моћи путовати без виза.

"Увођење биометријског пасоша је један од услова за либерализацију визног режима. С представницима ЕК тек треба да разјаснимо да ли ће само грађани који буду имали овај пасош моћи путовати без виза или се то односи и на обичне путне исправе", закључио је Ризво.