Sastanak Upravnog odbora Mreže donosilaca odluka (Network of Policy Makers) programa Regionalnog okruženja koje omogućava poslovanje (Business Enabling Environment – BBE)Promoviranje reforme poslovnog okruženja s ciljem stimuliranja ekonomskog rasta, održan je 5. juna u Podgorici. Ključne teme za diskusiju na ovom sastanku bile su organizacija i "vlasništvo" Mreže; povezivanje sa tekućim regionalnim inicijativama; održivost i finansiranje. U radu Upravnog odbora učestvovao je i državni koordinator za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Ovaj sastanak predstavljao je nastavak Konferencije "Reforma poslovnog okruženja u zemljama Jugoistočne Evrope" održane u septembru 2007. godine u Zagrebu. Na zaključcima te konferencije je i nastala inicijativa za formiranje Regionalne mreže donosilaca odluka.

Pozadina ove inicijative je u činjenici da zemlje Istočne Evrope, kao i druge zemlje u tranziciji, nastoje da povećaju nivo privatnih investicija s ciljem stimuliranja i održivosti ekonomskog rasta. Kvalitet propisa koji regulišu tržište i poslovnu aktivnost uopšte u velikoj mjeri se ističe kao faktor konkurentnosti koji značajno utiče na odluke o investicijama, i kod domaćih i stranih investitora. U svjetlu pristupanja EU i nove Centralnoevropske oblasti slobodne trgovine (CEFTA), regulatorna reforma je izuzetno značajna u pogledu unaprijeđenja konkurentnosti regiona u privlačenju investicija. Zemlje u regionu bilježe napredak na tom polju. U protekle tri godine, nekoliko zemalja našlo se na listi top 10 „reformatora“ po Doing Business izvještajima Svjetske Banke. Ipak, postoji još mnogo prostora za dalji napredak.

U tom je svjetlu i inicijativa Svjetske Banke, putem IFC – a (International Finance Corporation), za formiranje Mreže donosilaca odluka. Ta inicijativa je odgovor na diskusije i zahtjeve raznih klijenata tokom proteklih par godina. Opšta svrha ove Mreže jeste da pruži podršku sistematičnoj i održivoj reformi poslovnog okruženja (BEE) širom regiona, kroz podržavanje rada donosilaca odluka i unaprijeđenje kvaliteta politika djelovanja usmjerenih ka poboljšanju poslovnog okruženja i stimuliranju privatnih investicija. Mreža će izgraditi i uspostaviti sinergiju između formalnih i neformalnih inicijativa i sporadičnih regionalnih inicijativa koje poduzimaju organizacije kao što je OECD.

Prva regionalna konferencija u Zagrebu okupila je skoro 60 donosilaca odluka iz regiona. Naknadno održane fokus grupe i diskusije potvrdile su potrebu za čvrstim mehanizmom za izgradnju kapaciteta i razmjenu znanja jednako kao i za dalju stimulaciju reforme poslovnog okruženja širom regiona.

Detaljne informacije o Mreži, BEE-u, kao i FIAS-u i IFC – u, možete pronaći na www.fias.net