Састанак Управног одбора Мреже доносилаца одлука (Network of Policy Makers) програма Регионалног окружења које омогућава пословање (Business Enabling Environment – BBE) – Промовисање реформе пословног окружења с циљем стимулисања економског раста, одржан је 5. јуна у Подгорици. Кључне теме за дискусију на овом састанку биле су организација и "власништво" Мреже; повезивање са текућим регионалним иницијативама; одрживост и финансирање. У раду Управног одбора учествовао је и државни координатор за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини.

Овај састанак представљао је наставак Конференције "Реформа пословног окружења у земљама Југоисточне Европе" одржане у септембру 2007. године у Загребу. На закључцима те конференције је и настала иницијатива за формирање Регионалне мреже доносилаца одлука.

Позадина ове иницијативе је у чињеници да земље Источне Европе, као и друге земље у транзицији, настоје да повећају ниво приватних инвестиција с циљем стимулисања и одрживости економског раста. Квалитет прописа који регулишу тржиште и пословну активност уопште у великој мјери се истиче као фактор конкурентности који значајно утиче на одлуке о инвестицијама, и код домаћих и страних инвеститора. У свјетлу приступања ЕУ и нове Централноевропске области слободне трговине (CEFTA), регулаторна реформа је изузетно значајна у погледу унапријеђења конкурентности региона у привлачењу инвестиција. Земље у региону биљеже напредак на том пољу. У протекле три године, неколико земаља нашло се на листи топ 10 „реформатора“ по Doing Business извјештајима Свјетске Банке. Ипак, постоји још много простора за даљи напредак.

У том је свјетлу и иницијатива Свјетске Банке, путем IFC – а (International Finance Corporation), за формирање Мреже доносилаца одлука. Та иницијатива је одговор на дискусије и захтјеве разних клијената током протеклих пар година. Општа сврха ове Мреже јесте да пружи подршку систематичној и одрживој реформи пословног окружења (BEE) широм региона, кроз подржавање рада доносилаца одлука и унапријеђење квалитета политика дјеловања усмјерених ка побољшању пословног окружења и стимулирању приватних инвестиција. Мрежа ће изградити и успоставити синергију између формалних и неформалних иницијатива и спорадичних регионалних иницијатива које подузимају организације као што је OECD.

Прва регионална конференција у Загребу окупила је скоро 60 доносилаца одлука из региона. Накнадно одржане фокус групе и дискусије потврдиле су потребу за чврстим механизмом за изградњу капацитета и размјену знања једнако као и за даљу стимулацију реформе пословног окружења широм региона.

Детаљне информације о Мрежи, BЕЕ-у, као и FIAS-у и IFC – у, можете пронаћи на www.fias.net