Nezavisne novine: Zastupnički dom Parlamenta BiH konačno je usvojio zakon kojim se prvi put povećavaju plaće uposlenima u državnim institucijama. Parlamentarci su odlučili iz povećanja plaća izuzeti svoje lične dohotke, tako da će najvišu plaću imati članovi Predsjedništva BiH, i to, kako nam je kazao šef  Komisije Parlamenta BiH za finansije i budžet Sadik Bahtić, u iznosu od 5.000 maraka

Iza njih su predsjedavajući Vijeća ministara, koji će imati oko 4.700 KM, njegovi zamjenici, zatim državni ministri i njihovi zamjenici i pomoćnici i direktori državnih institucija. Suština je u tome da se osnovica za izračunavanje plaća udvostručila sa 240 na skoro 500 KM – kaže Bahtić.

Dupla osnovica

On dodaje da će svim uposlenim u državnim institucijama plaće biti znatno povećane i kretat će se između 2.000 i  4.000 KM, zavisno od koeficijenta. Za realizaciju ovog zakona bit će potrebno više od 50 miliona KM, a ta sredstva već su osigurana u budžetu BiH. Njegova  primjena počet će odmah nakon usvajanja u Domu naroda i objavljivanja u „Službenom glasniku“.

Šef  Kluba SDA u Parlamentu BiH  Bakir Izetbegović kaže da je zadovoljan što je BiH dobila ovakav zakon, iako amandmani ove stranke kojima se tražilo povećanje koeficijenta i  plaća za policijske službenike i uposlenike Uprave za indirektno oporezivanje BiH nisu usvojeni.

Poboljšat ćemo plaće za 22.000 uposlenika državnih institucija, za  policiju, vojsku, graničnu policiju, činovnike. SDA je smatrala da treba još više povećati plaće policiji, ali naši amandmani nisu usvojeni. Vidim da je to izazvalo nezadovoljstvo radnika u GS i UIOBiH, koji imaju mala primanja u odnosu na kolege u entitetima i kantonima – kaže Izetbegović.

Spriječiti odliv

Prema njegovim riječima, iako je riječ o povećanju javne potrošnje, BiH je trebala ovakav zakon zbog funkcioniranja državnih institucija.

Ovo bi trebalo spriječiti odliv kadra iz državnih organa, jer ljudi idu gdje su bolje plaće, u entitete i kantone. Drago mi je što se ljudima povećavaju plaće nakon sedam-osma godina, jer su plaće nekoliko puta povećane na nižim nivoima vlasti – kaže Izetbegović.

Plaća državnog policajca 899 KM

Osnovna plaća državnih policijskih službenika, za čiju visinu su sindikati izrazili nezadovoljstvo, iznosit će 899 KM, uključujući i poseban dodatak od 35 posto.

Poređenja radi, koeficijent za obračun plaće za člana Predsjedništva BiH  je 10, a za običnog policajca 1,29. Iznos osnovne plaće dobije se kada se koeficijent pomnoži s osnovicom od oko 500 maraka.