Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima za oblast Informacionih tehnologija

2.    izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima

3.    diskusija o projektnom zadatku “Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za    razmjenu podataka” te eventualno usvajanje istog

4.    planiranje daljnjih aktivnosti

biće održan u utorak 20. maja 2008. godine s početkom u 12:00 sati u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko.