Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Информационе технологије, са сљедећим дневним редом:

1. усвајање Пословника о раду Надзорног тима за област Информационих технологија

2. избор предсједавајућег Надзорног тима

3. дискусија о пројектном задатку "Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података" те евентуално усвајање истог

4. планирање даљњих активности

биће одржан у уторак 20. маја 2008. године с почетком у 12:00 часова у згради Владе Брчко дистрикта БиХ, Булевар мира 1, Брчко.