Dnevni avaz: Podaci Federalne uprave za inspekcijske poslove o brojnim nepravilnostima u skladištima gdje su smještene robne rezerve alarmirali su Vladu FBiH, koja je zadužila direktora Direkcije robnih rezervi Tonču Bavarku da preuzme izradu izmjene Zakona o robnim rezervama na kojim je do sada radilo Ministarstvo trgovine.

Nisam prisustvovao sjednici kada je ta odluka donesena, već su me o tome obavijestili iz ureda premijera Nedžada Brankovića. Zbog toga ću tražiti da se sastanem sa njim jer se rad Direkcije mora iz temelja promijeniti, a ne znam da li to Vlada želi – objašnjava Bavarka.

On ističe da robne rezerve moraju biti kvalitetno uskladištene uz poštovanje rokova nabavke i zanavljanja.

Moraju nam omogućiti da sami nabavljamo robu, da budemo u sistemu PDV-a, da imamo svoj carinski broj. Tako ćemo biti konkurenti na tržištu i nećemo morati  plaćati za usluge firmama koje u naše ime uvoze robu, a istovremeno je poskupljuju – kaže Bavarka.

Dodaje da ga je Vlada zadužila da ponovo formira savjet koji bi nadzirao rad robnih rezervi.

Savjet će, pored mene, činiti predstavnici ministarstava trgovine, zdravstva, energetike, poljoprivrede i finansija koji će moći odlučivati samo o dijelu roba koje se odnose na njihov resor. Ministarstva su poslala imena svojih predstavnika i sada je na Vladi da prihvati prijedlog – objašnjava Bavarka.