Dnevni avaz: SARAJEVO – Tražeći rješenje za naknade za nezaposlene demobilisane borce Vlada FBiH najvjerojatnije neće mijenjati Zakon o pripadnosti javnih prihoda koji smanjuje prihode kantona i opština, izjavio je jučer ministar finansija Vjekoslav Bevanda.

Objasnio je da će Vlada novac sama obezbijediti kroz preraspodjele ili preusmjeravanje novca sa projekta koji ne bi mogli biti realizovani do kraja godine.

"Rješenje ćemo tražiti kroz proračun, vanproračunske fondove i sve drugo što je na raspolaganju. Važno je da bude provodivo i  nikome na štetu“ rekao je Bevanda. On je upozorio da je najveća opasnost proizilazi iz pritiska da ova prava postanu trajna, a ne ograničena na vrijeme koje je korisnik proveo  u redovima AR BiH ili HVO-a.