Dnevni avaz: Direkcija za evropske integracije BiH poslala je tri prijevoda Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) BiH i Evropske unije Brisel, gdje će tamošnja administracija pregledati prijevode i dati svoju saglasnost na tekst Sporazuma, saznaje „Dnevni avaz“.

Planiranje aktivnosti

Stručna komisija koju je ranije formiralo Vijeće ministara BiH prevela je Sporazum na tri zvaničina jezika u BiH – bosanski, srpski i hrvatski jezik i jučer poslala u Brisel. Kako nam je kazao direktor Direkcije za evropske integracije BiH Osman Topčagić, uprkos odgodi usvajanju zakona o reformi policije u Parlamentu BiH, tehničke pripreme za potpisivanje SAA odvijaju se prema planu.

"Ja nemam nikakvih signala da će ova posljednja dešavanja u vezi s sa zakonom o reformi policije utjecati na eventualno pomjeranje potpisivanja Sporazuma. I dalje sve radimo kao da će SAA biti potpisana 28. aprila, kao što su ranije rekli iz Evropske komisije, naravno ako svi uvjeti budu ispunjeni" rekao nam je Topčagić.

On je istakao da je Komisija za provođenje SAA, u kojoj su svi osim prevodilaca bili i pravnici i drugi stručnjaci, privela osjetljivi proces privođenja kraju.

"Sporazum se faktički prevodi još od početka pregovora. Međutim, riječ je o pravnim finesama i trebalo je određeno vrijeme da se to završilo" kazao nam je Topčagić.

Prema proceduri Evropske unije, ako se zakoni o reformi policije usvoje, prvo evropska komisija za proširenje treba predložiti najvišem tijelu Evropske unije, Vijeću EU, potpisivanje Sporazuma.

Postizanje dogovora

Potom bi se države članice u sklopu Političkog i sigurnosnog komiteta trebale dogovoriti o tome, da bi Sporazum mogao biti potpisan tokom sastanka Vijeća EU za opće i vanjske poslove koji će 28 .i 29. aprila biti održan u Luksemburgu. Potpise na Sporazum treba staviti 27 ministara vanjskih poslova svih država članica EU.

Lange pokušava ubrzati procedure

Kako saznajemo, Delegaciju Evropske komisije iz Brisela će u BiH doći dan prije odluke u Parlamentu BiH o reformi policije, na redovni sastanak Tijela za praćenje reformi u BiH.

Sastanak bi trebao biti održan u Mostaru, a moguće je da, ako se usvoje zakoni o reformi policije, šef pregovaračkog tima EU Dirk Lange, koji inače predvodi delegacije, ne dođe u Mostar kako bi u Briselu pomogao da se što prije okončaju procedure.