Dnevni avaz: Najviše sjedišta državnih institucija smješteno je u Sarajevu – 29, izuzimajući najviše državne organe, Predsjedništvo, Parlament i Vijeće ministara BiH, koji su također u glavnom gradu.

Prema adresaru državnih institucija Agencija za državnu službu BiH, one su, osim u glavnom gradu, smještene još u Banjoj Luci, Mostaru, Istočnom Sarajevu i Tuzli.

Najviše državnih organa svoje centralno sjedište poslije Sarajeva ima u Banjoj Luci – šest,među kojima su Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Komisija za koncesije i Agencija za osiguranje depozita BIH. Neke državne institucije imaju ravnopravno sjedište u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci.

Naprimjer, Regulatorna agencija za komunikacije ima sjedišta u Banjoj Luci i Sarajevu, kao i Ured ombudsmena za ljudska prava BiH. U Mostaru je smješteno pet državnih institucija, među kojima su Agencije za sigurnost hrane, Institut za intelektualno vlasništvo BiH i Institucija ombudsmena za potrošače.

U Istočnom Sarajevu nalaze se samo Agencija za nadzor nad tržištem BiH i Institut za standardizaciju BiH, dok je jedna državna institucija u Tuzli, Državno regulatorno tijelo za električnu energiju (DERK).