ONASA: Špirić je u obraćanju Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira u Briselu konstatovao je da je stanje u BiH sada značajno bolje u odnosu na situaciju koja je vladala u vrijeme prošlog zasjedanja PIC-a, te da je Vijeće ministara BiH opredjeljeno za daljnju integraciji BiH u Evropsku uniju i punopravno članstvu u NATO-u.

Govoreći o reformi policije, Špirić je UO PIC-a informirao da je Vijeće ministara utvrdilo i u parlamentarnu proceduru uputilo Prijedlog zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH i Prijedlog zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH.

"Oba zakona su u prvom čitanju usvojena u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Očekujem da bi zakoni u drugom čitanju mogli biti na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma 5. marta", kazao je Špirić.

Naglasio je da je svaka reforma pitanje procesa, a ne trenutka, te da je apelovao na sve izabrane nosioce vlasti da između idealnog zakonodavstva i daljih integracija izaberu ovo drugo.

Izrazio je optimizam da će razum i odgovornost prevladati i da će oba zakona biti usvojena i u drugom čitanju, pozvavši UO PIC-a da ohrabri "one političke opcije koje su izrazile nedoumice, jer je jasno da dva zakona ne predstavljaju reformu policije, ali je još jasnije da oni predstavljaju onaj prvi korak koji nam više neće dozvoliti vraćanje unazad".

"Zajednička platforma o principima i načinu provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave je potpisana u julu prošle godine. Platforma osigurava političke i operativne uslove za provođenje ove reforme", podsjetio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Špirić je naglasio opredijeljenost i za unapređenje saradnje sa Haškim tribunalom (ICTY).