Institut Svetske banke (WBI), u saradnji sa Vladom Austrije i Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, organizuje Radionicu o odgovornosti za učinak i integritetu učinka(Performance Accountability and Integrity Workshop). Radionica će se održati u Mostaru, u periodu 04.-06. decembar 2007. godine.

Ova radionica će upoznati učesnike sa odgovornošću baziranoj na učinku i nadzoru u slučajevima kad ne postoji ustanovljena krajnja granica. Učesnici će razmijeniti iskustva o boljim praksama u osiguranju integriteta i poboljšanju efikasnosti u javnoj upravi, uključujući i javni finansijski menadžment. Biće predstavljena iskustva OECD zemalja u upravljanju za rezultate i uvođenju transparentnosti i javnog finansijskog integriteta, i podvrgavanju vladinih programa internom i vanjskom nadzoru i evaluaciji.

Jedan od govornika na konferenciji je i državni koordinator za reformu javne uprave, gđa Nevenka Savić. Ona će održati prezentaciju pod nazivom ''Mjerenje i nadzor učinka i odgovornost zasnovana na učinku u procesu reforme javne uprave''