Download: ODLUKA o prijemu pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos na period od jedne godine u Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

 

 

Tabela: KONAČNI REZULTATI ISPITA PROVJERE ZNANJA

  • P1 – rezultati pismenog testa
  • Č1 – ocjena usmeni – ČLAN 1
  • Č2 – ocjena usmeni – ČLAN 2
  • Č3 – ocjena usmeni – ČLAN 3
  • Č – ukupna/prosječna ocjena na usmenom
R/b Ime i prezime P1 Č1 Č2 Č3 Č Ukupan broj bodova
(pismeni+usmeni)
1. Azra Mulahmetović 30 28 28 28 28.00 58.00
2. Bojana Dragović 29 29 30 30 29.67 58.67
3. Adisa Karačić 29 28 28 29 28.33 57.33
4. Snežana Vujadin 29 27 27 27 27.00 56.00
5. Nikola Jokić 29 29 28 29 28.67 57.67
6. Nermina Cocalić 29 30 29 30 29.67 58.67
7. Miroslav Zeković 29 27 26 27 26.67 55.67
8. Alma Kurtalić 28 25 26 26 25.67 53.67
9. Adela Suljević 28 25 26 25 25.33 53.33
10. Vedrana Elek 28 18 20 18 18.67 46.67
11. Ivica Perić 28 29 29 29 29.00 57.00
12. Adnan Imamović 27 24 25 23 24.00 51.00
13. Dejan Lučić 27 25 25 24 24.67 51.67
14. Jelena Dubajić 27 22 23 21 22.00 49.00
15. Emir Zuhrić 26 22 23 22 22.33 48.33
16. Edin Pašović 26 24 24 23 23.67 49.67
17. Seada Genjac 26 19 20 20 19.67 45.67
18. Sanid Šabanović 26 25 26 26 25.67 51.67
19. Saud Subašić 25 23 24 22 23.00 48.00
20. Adnana Šabani 24 24 26 26 25.33 49.33
21. Belma (Zijad) Pašić 24 23 23 22 22.67 46.67
22. Nina Kuljić 24 30 26 27 27.67 51.67
23. Ivan Tavra 23 30 30 30 30.00 53.00
24. Dejan Šetina 22 21 23 21 21.67 43.67
25. Adnan Husić 22 25 25 25 25.00 47.00
26. Amra Kahrimanović 22 17 19 18 18.00 40.00
27. Vanis Ahmetović 22 22 23 22 22.33 44.33
28. Maja Šarčević 22 27 27 27 27.00 49.00
29. Eldin Isabegović 21 24 23 25 24.00 45.00
30. Dragana Juraković 21 20 20 20 20.00 41.00
31. Altijana Brkan 21 25 25 24 24.67 45.67
32. Ines Baždalić 21 21 22 20 21.00 42.00
33. Vedrana Rebić 21 24 23 25 24.00 45.00
34. Selma Kujrić – Mulaganović 21 19 20 19 19.33 40.33
35. Kenan Hastor 21 18 20 20 19.33 40.33