Deveta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u srijedu 29.04. 2009. godine s početkom u 12:00 sati, u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko distrikt BiH (sala 59).

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1.    Usvajanje Zapisnika sa osme sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 12.03.2009. godine

2.    Odobrenje izmjena u projektnom zadatku i tenderske dokumentacije za projekt ”Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računarima” iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima (projektni zadatak je usvojen na 5. sjednici UO FRJU pod nazivom “Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija po standardu ECDL (European Computer Driving Licence)

3.    Odobrenje tenderske dokumentacije za projekt „Razvitak sustava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ iz oblasti Upravljanjе ljudskim potencijalima

4.    Razmatranje projektnog zadatka „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH“ iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti

5.    Odobrenje izmjena u projektnom zadatku „Skica razvitka središnjih tijela vlada u BiH – Implementacija faze I” iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti

6.    Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave

7.    Razno.