Девета сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе биће одржана у сриједу 29.04. 2009. године с почетком у 12:00 сати, у згради Владе Брчко дистрикта БиХ, Булевар мира 1, Брчко дистрикт БиХ (сала 59).

Приједлог дневног реда сједнице:

1.    Усвајање Записника са осме сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 12.03.2009. године

2.    Одобравање измјена у пројектном задатку и тендерске документације за пројекат ”Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима” из области Управљање људским потенцијалима (пројектни задатак је усвојен на 5. сједници УО ФРЈУ под називом “Обука државних службеника за примјену информационих технологија по стандарду ECDL (European Computer Driving Licence)

3.    Одобравање тендерске документације за пројекат „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ из области Управљање људским потенцијалима

4.    Разматрање пројектног задатка „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и опћих аката у БиХ“ из области Израда политика и координацијски капацитети

5.    Одобравање измјена у пројектном задатку „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе И” из области Израда политика и координацијски капацитети

6.    Разматрање приједлога Измјена и допуна Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе

7.    Разно.