"Umjesto ideje o "dobroj upravi", nerazvijenim i zemljama u razvoju potrebna je ideja o "dovoljno dobroj upravi"", teza je ugledne harvardske profesorice Merille Grindle, iznesena na međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Međunarodna pomoć i javna uprava" održane od 23. do 26. lipnja u Ankari. Grindle je pojasnila da su zahtjevi koncepta "dobre uprave" u toj mjeri preobimni da su za veliki broj zemalja u razvoju i tranziciji postali kontraproduktivni.

"Manjkavost ideje "dobre uprave" je u tome što je ona teško ostvariva u većini zemalja, posebno onih sa slabim administrativnim kapacitetima i u tome što donatori međunarodne pomoći podržavaju ovu ideju. Poseban neuspjeh bilježe one države koje provode više zahtjevnih reformi istovremeno i kojima je uspjeh u tim reformama uvjet za dobijanje međunarodne pomoći", kazala je Grindle. Ne sporeći izuzetan značaj stabilne uprave, Grindle je sugerirala da listu onoga što "mora" biti urađeno na polju uprave treba skratiti na listu onoga što realno "može" biti postignuto.

Veliki broj učesnika konferencije koja je okupila 150 predstavnika 35 zemalja složila se sa njenim konstatacijama. U prilog tome, Michiel de Vries, šef katedre za javnu upravu na Univerzitetu u Nijmengenu u Holandiji, predstavio je rezultate petogodišnjeg istraživanja o lancu i efektima međunarodne pomoći u zemljama srednje i istočne Europe, koje možete pogledati ovdje .

Robert Bonwitt, predstavnik Organizacije za ekonomsku suradnju i razvitak (OECD) upozorio je da je najbitniji cilj društvenog razvitka jedne zemlje smanjenje siromaštva, te da su dobre javne ustanove preduvjet društvenog razvitka.

"Međunarodnu pomoć, koja je zapravo novac poreskih obveznika razvijenih i zemalja Zapada često trošimo tako što stvari činimo još kompliciranijim u nerazvijenim i zemljama u razvoju. Donatori međunarodne pomoći moraju tražiti i pomoći zaista realne elemente razvitka nekog društva", kazao je Bonwitt.

Organizator konferencije – Međunarodni institut za Administrativne nauke (IIAS) u naredne 4 godine radiće na razvitku politika koju trebaju prihvatiti i donatori i zemlje korisnice kako bi donatorska pomoć u razvitku javne uprave imala stvarne efekte i kako bi prepoznala iustanove od ključnog značaja za društveni razvitak.

Nedovoljna izdvajanja

Na konferenciji je iznesen podatak da ukupna pomoć bogatih i razvijenih zemalja nerazvijenim ili zemljama u razvoju od okončanja Drugog svjetskog rata iznosi 2,3 bilijuna američkih dolara, (2,3 trillion USD) što je ocijenjeno veoma značajnom, ali ipak, nedovoljnom sumom. Na zasijedanju Generalne skuštine Ujedinjenih naroda 1970. g. bogate zemlje su se obvezale da će za međunarodnu pomoć izdvajati 0,7 odsto GDP-a. Većina zemalja nije ispunila ovo obećanje. Umjesto tog iznosa, međunarodna pomoć se kreće između 0,2 i 0,4 odsto GDP-a, što u ukupnoj sumi međunarodne pomoći, na godišnjem nivou predstavlja manjak od nekoliko milijardi američkih dolara.

TODAIE

Surganizator konferencije u Ankari bio je Institut za javnu upravu za Tursku i srednji istok. Institut postoji od 1952. godine i služi za razmjenu informacija i iskustava među zemljama srednjeg istoka, obuku službenika u javnoj upravi, naučne analize u domenu javne uprave, kao i promoviranje uspješnih primjera u praksi. TODAIE, između ostalog, izdaje 7 godišnjih publikacija, među kojima je najpopularniji Magazin javne uprave koji izlazi već 40 godina. Detalje o Institutu i samoj konferenciji možete pogledati ovdje