Broj projekta:  
Ime projekta: Podrška Reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini
(Fond za reformu javne uprave)
Kratak opis: Vlade BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta zatražile su podršku od Odjela Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvoj i saradnju (DFID), Švedske Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Ambasade Kraljevine Holandije/Nizozemske u BiH i Delegacija Evropske komisije u BiH (EC) za implementaciju Državne strategije za reformu javne uprave (PAR). Donatori su se opredjelili da podrže implementaciju PAR Strategije kroz tehničku pomoć putem uspostavljanja Fonda za reformu javne uprave.
Ambasada Kraljevine Holandije/Nizozemske će podržati projekat sa doprinosom od EUR 1,500,000.00.
Oblast projekta: Izrada politika/Javne finansije/Ljudski resursi/Upravni postupak/Institucionalna komunikacija/Informaciona tehnologija
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije/Nizozemske
Organizacija, izvođač, partner:  
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta:  
Ukupan budžet (€): 1,500,000.00
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
       
Kontakt osoba za donatora: Leila Fetahagić, project Policy Officer,   Grbavička 4, 71000 Sarajevo, 033-562 610, 033 223 413, e-mail: leila.fetahagic@minbuza.nl