Broj projekta:  
Ime projekta: Razvoj plana i programa obuka na temu Evropske unije
Kratak opis:

Svrha: Unaprijeđeni efektivni mehanizmi za planiranje obuka razvijanjem relevantnih planova i programa obuka na temu Evropske unije (EU) za srednjoročni period.

Sažetak: Razviti detaljne planove i programe obuka u periodu od tri mjeseca.

Oblast projekta: Upravljanje ljudskim potencijalima
Donator: Ambasada Velike Britanije
Organizacija, izvođač, partner: Lucid Linx u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: do 31. decembra 2008. (3 mjeseca)
Ukupan budžet (€): 17,258.00 (£ 14,463.85)
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
£14,463.00
Kontakt osoba za donatora: Ričard Džouns, Ambasada Velike Britanije, Tina Ujevića 8; tel: +387 33 28 22 00; e-mail: Richard.Jones5@fco.gov.uk