Osnovni zahtjev za Vijeće Ministara kao i sve vlade je osiguravanje koherentnosti politika. Nedosljednost politika dovodi do povećanog rizika od dupliciranja, neefikasne potrošnje, nižeg nivoa usluga, poteškoća u ostvarivanju strateških ciljeva, a na kraju i smanjenja upravljačkih kapaciteta.

Izgradnja koherentne politike iziskuje izradu politika koje nisu nedostatne u smislu legalnosti ili materije koju obrađuju – za koje su utvrđeni finansijski resursi i ljudski potencijali – i u kojima su utvrđeni i pomireni različiti interesi u okviru i van uprave. Za to je potrebno imati koherentan pristup donošenju politika i koordinaciji, uključujući: razvoj kapaciteta centralnih struktura kreiranja politika s ciljem koordinacije i razvoja strategija i sveukupnih politika, te interakcije jednih sa drugima; kapaciteta pri nadležnim ministarstvima za donošenje politika, te za međusobno povezivanje s drugim ministarstvima na istom ili različitim nivoima vlasti.

Akcioni plan 1 Strategije reforme javne uprave identifikuje sljedeće primarne aspekte u ovoj oblasti, u okviru kojih će biti provedene reformske mjere i aktivnosti:

1.   Jačanje centralnih kapaciteta za politike, što uključuje:

  • jačanje centralnih kapaciteta (država, entiteti, Brčko distrikt, kantoni)

2.   Poboljšanje kapaciteta u pojedinačnim ministarstvima, što podrazumijeva:

  • jačanje kapaciteta za kreiranje politike u pojedinačnim institucijama
  • uspostavljanje dosljedne politike o kvaliteti propisa
  • raspodjela kapaciteta među institucijama
  • olakšanje specijalizacije osoblja
  • kvalitetnije korištenje vanjskih stručnih usluga (outsourcing)
  • informatička podrška izradi nacrta.

Ova oblast, kao i konkretne mjere, rokovi i nadležne institucije detaljno su opisani u Strategiji reforme javne uprave i Akcionom planu 1.