Broj projekta: 01-07-98/08
Ime projekta: Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računarima
Kratak opis:

Opći cilj: Razvoj djelotvorne i moderne državne službe/uprave u BiH u skladu sa evropskim standardima i najboljom praksom koja će biti sposobna da odgovori na zahtjeve integracijskih procesa u EU i osigura kvalitetan servis svojim građanima, klijentima iz privrednog sektora i drugim korisnicima njenih usluga

Svrha projekta: Izgradnja kapaciteta državnih službenika u organima državne uprave/službe na nivou institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpke i Brčko distrikta BiH za praktičnu primjenu znanja iz oblasti informacijskih tehnologija u svakodnevnom radu i povećanje općeg stepena informacijske pismenosti u državnoj službi/upravi.

Kratak opis:Projektni zadatak odnosi se na pružanje usluga obuke zaposlenih u organima državne službe/uprave za primjenu i informacijskih tehnologija i korištenje računara po standardiziranom programu obuke i verifikacije stečenih znanja, koji osigurava sticanje certifikata za informacijsku pismenost koji je priznat na evropskom, odnosno međunarodnom nivou. Program obuke je jednako potreban i zaposlenim sa niskim nivoom poznavanja rada na računaru, kao i službenicima koji posjeduju odgovarajuća praktična znanja i kroz program edukacije im je potrebno omogućiti dalje sticanje naprednih znanja i dobijanje međunarodne diplome kojom mogu verificirati stečena znanja. Program obuke polaznika treba da obuhvati nastavne cjeline koje su potrebne za osposobljavanje za rad na računarima i primjenu IKT za početni, srednji i napredni nivo korisnika, koji je utvrđen standardiziranim, sistemom obuke i testiranja znanja i vještina za sljedeća područja (module): Rad sa operativnim sistemom i upravljanje datotekama (Microsoft Windows) Obrada i pisanje teksta (Microsoft Word) Elektronske tabele i kalkulacije (Microsoft Excel) Mreže, informacioni servisi i komunikacije (Microsoft Internet Explorer i elektronska pošta- Microsoft Outlook/Outlook Express)

Oblast projekta: Upravljanje ljudskim potencijalima
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Lot 1,2,3 : Konzorcij CCED Sarajevo, Net Pro d.o.o. Brčko, BHM d.o.o. ETC ECDL d.o.o. Banja Luka Lot 4: Konzorcij KING ICT d.o.o. Sarajevo, KING ICT d.o.o. Zagreb
Korisnik projekta:

Direktni korisnici su institucije i organi uprave sa nivoa BiH, Federacije BIH, Republike Srpske i Brčko distrikta BIH čiji zaposleni budu uključeni u program obuke. Potrebno je organizirati obuku za ukupno 1600 državnih službenika i to :

a) ukupno 200 državnih službenika iz različitih institucija sa nivoa BiH

b) ukupno 750 državnih službenika iz različitih organa uprave sa nivoa Federacije BiH

c) ukupno 500 državnih službenika iz različitih organa uprave Republike Srpske

d) ukupno 150 državnih službenika u različitim organima uprave Brčko distrikta BiH.

Nakon zaključenja aneksa ugovora o dodatnim sredstvima za obuku, obuka će se organizirati za dodatnih ukupno 800 državnih službenika i to:

a) ukupno 100 državnih službenika iz različitih institucija sa nivoa BiH

b) ukupno 375 državnih službenika iz različitih organa uprave sa nivoa Federacije BiH

c) ukupno 250 državnih službenika iz različitih organa uprave Republike Srpske

d) ukupno 75 državnih službenika u različitim organima uprave Brčko distrikta BiH.

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: BiH, entiteti i Brčko distrikt BiH
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta:

28. decembar 2010. – 28. februar 2012. (14 mjeseci)

Produženo trajanje projekta za 3 mjeseca do 28. maja 2012.

Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM):

LOT 1 – BiH: 42.670,94 KM

LOT 2 – Federacija BiH: 358.771,36 KM

LOT 3 – Republika Srpska: 239.188,03 KM

LOT 4 – Brčko distrikt BiH: 60.000,00 KM

Ukupno za sve LOT-ove: 700.630,33 KM

Nakon zaključenja aneksa ugovora dodatna sredstva za obuku iznose:

LOT 1 – BiH: 20.000,00 KM

LOT 2 – Federacija BiH: 172.125,00 KM

LOT 3 – Republika Srpska: 114.750,00 KM

LOT 4 – Brčko distrikt BiH: 29.610,00 KM

Ukupno za sve LOT-ove: 336.485,00 KM

Ukupno za projekat sa aneksom ugovra: 1.037.115,33 KM

Ugovoreni budžet po godinama implementacije (u KM): 2010 2011 2012 2013

560.504,30 KM

269.188,00 KM –aneks ugovora

140.126.03 KM

67.297,00 KM -aneks ugovora

Kontakt osoba za projekat: Aleksandar Karišik, stručni savjetnik za oblast upravljanje ljudskim potencijalima, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033-565-776, fax: 033-565-761, email:aleksandar.karisik@parco.gov.ba