Broj projekta: CARDS/2007/147-437
Ime projekta: E-Vlada u Vijeću ministara BiH – faza II)
Kratak opis: Povećana efikasnost Vijeća ministara BiH kroz uvođenje i korištenje sveobuhvatnije i napredne grupe ICT alata i rješenja, kao i kroz neophodnu reorganizaciju procesa poslovanja Vijeća ministara BiH.
Oblast projekta: Informacione tehnologije
Donator: Evropska komisija (EC)
Organizacija, izvođač, partner: UNDP
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 23. januar 2008. – 24. oktobar 2009.
Ukupan budžet (€): 800,000.00
Budžet po godinama implementacije: 2008 2009 2010 2011

Kontakt osoba za donatora: Dženita Polić Skenderija 3a, Sarajevo, +387 33 25 47 00