Standardne informacije za objavu definirali su predstavnici institucija i organizacija civilnog društva, temeljem potreba javnosti, svojih kapaciteta i trenutne situacije. U obzir su uzete i dobre prakse u svijetu, no standardi su specificirani prema BiH. Neke države u Evropi proaktivno objavljuju puno više informacija (uključujući i otvorene podatke), a neke manje.

Sve što je uvršteno u standarde proaktivne transparentnosti je već negdje objavljeno. Sljedeći pregled nudi različite primjere proaktivne objave informacija širom svijeta. Navedeni primjeri ne predstavljaju nužno najbolje prakse niti bi se trebali uzeti bezrezervno; njihova je svrha prikazati različite prakse.

Za mnoge od navedenih informacija postoje i domaći primjeri institucija i organa javne uprave u BiH, ali su izostavljeni u ovom pregledu budući da se pitanje odnosi na druge zemlje