Može se reći da je kroz višegodišnje djelovanje javnih institucija i civilnog društva u oblasti proaktivne transparentnosti i njihovo zagovaranja za unapređenjem transparentnosti urodilo određenim plodom. Iako Zakon o slobodi pristupa informacijama i dalje nije izmijenjen niti dopunjen kako bi sadržavao odredbe o proaktivnoj objavi informacija, mnoge institucije su već prepoznale važnost vlastite transparentnosti i započele s provedbom standarda.

Nadalje, Principi javne uprave koje je SIGMA, zajednička inicijativa OECD-a i Evropske unije, razvila 2014. godine igraju važnu ulogu u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. U oblasti odgovornosti vlasti (accountability) drugi princip izričito navodi da se javne informacije objavljuju proaktivno. U skladu s postupanjem po ovim principima u svojoj praksi bit će mjeren i napredak BiH u procesu evropskih integracija.

BiH je 2014. godine dobrovoljno pristupila i globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership, OGP). Jedan od osnovih temelja ove inicijative jeste i unapređenje transparentnosti vlasti a BiH je u nedavno izrađenim nacrtima akcionih planova za OGP uvrstila i mjere na unapređenju proaktivne transparentnosti