Standardi su kreirani u skladu sa najčešćim nazivima dokumenata i informacija u javnoj upravi na nivou Vijeća ministara BiH, ali se ona mogu razlikovati među institucijama.

Ako niste sigurni šta konkretni standard u praksi znači, možete razgovarati sa kolegama koji su već prošli kroz ovaj proces. Najbolje je nedoumice rastumačiti tokom pripreme plana objave, tako da poslije ne bude zabune. Svakako se možete s vašim pitanjima obratiti članicama i članovima međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije u okviru Programa jačanja javnih institucija, budući da su oni izradili standarde proaktivne transparentnosti i direktno su bili uključeni u brojne aktivnosti: od njihove provedbe u vlastitim institucijama, preko obuka o otvorenoj vlasti do obuke trenera o proaktivnoj transparentnosti. Na kraju ovog dokumenta možete pronaći njihove kontakt podatke.