• Službenici iz ostalih institucija često koriste proaktivno objavljene podatke, tako da organiziranjem informacija i njihovom online objavom, doprinosite povećanju efikasnosti čitave javne uprave.
  • Akademska zajednica i istraživači će biti u mogućnosti da jednostavnije pristupe vašim podacima, pa ćete im tako pomoći u radu.
  • Aktivniji i angažiraniji građani (u organizacijama civilnog društva, ali i šire) što su bolje informirani o vašem radu, više mogu doprinijeti i učestvovati. To vodi do boljeg procesa donošenja odluka i može rezultirati velikom javnom podrškom poslu kojim se institucija bavi.