Uz podršku Direkcije za evropske integracije (DEI) u organizaciji i logistici, danas je u prostorijama DEI održan sastanak između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Francuske Generalne direkcije za upravu i državnu službu (DGAFP), Škole za javnu upravu (ENA) i Generalnog sekretarijata za evropske poslove (SGAE).

Razgovaralo se o mogućnostima Francuske podrške reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, posebno u svjetlu nedavno dobijenog kandidatskog statusa BiH za članstvo u EU. Darko Kasap, koordinator za reformu javne uprave predstavio je rad Ureda koordinatora, dosadašnji tok reforme u BiH, tekuće aktivnosti i inicijalne prijedloge moguće Francuske podrške u procesu reforme javne uprave.

Predstavnici Francuske su govorili o njihovim područja djelovanja i mogućnostima buduće saradnje sa Uredom i ostalim učesnicima u procesu RJU.

Dogovoreno je da u narednom periodu Ured pripremi listu potreba (ekspertska podrška, obuke, radionice, razmjena iskustava, studijske posjete, itd.) o čemu bi se detaljno razgovaralo na narednim sastancima.

Na sastanku su iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave, pored koordinatora učestvovali i zamjenici koordinatora, Amira Mašović i Miloš Golijanin, kao i šefovi jedinica Aneta Raić i Nedžib Delić.

Uz predstavnike Francuske koji su se putem video veze uključili direktno iz Pariza, na sastanku je prisustvovala i Anais Girard, ataše za saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini, Paul-Alexis Berthezene, savjetnik za EU integracije u DEI, kao i Armin Spahić, viši stručni saradnik za politički kriterij i koordinaciju SAA procesa.