Ured za zakonodavstvo Vijeća minstara Bosne i Hercegovine nastavio je svoj put ka efikasnijoj i efektivnijoj organizaciji. Naime, ova organizacija započela je svoj drugi ciklus implementacije CAF modela, a podršku u ovome pružaju joj zaposlenici Ureda koordinatora az reformu javne uprave. U prethodna dva dana održana je radionica za koncenzus u prostorijama Ureda za zakonodavstvo. Prije same radionice, radna grupa dala je odgovore na više od 200 pitanja koja su propisana Smjernicama za implementaciju CAF 2020. U narednom periodu Ured za zakonodavstvo izradit  će svoj Izvještaj o samoprocjeni po CAF modelu, te će biti održana radionica za prioritetizaciju aktivnosti i izradu akcionog plana za unaprjeđenje.